image hoi dap
image hoi dap

Đặt 2 - 3 câu về một con vật em thích, trong đó có một câu sử dụng trạng ngữ.

icon-time28/2/2024

Bài 5: Biển và rừng cây dưới lòng đất

Câu 5 trang 97 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt 2 - 3 câu về một con vật em thích, trong đó có một câu sử dụng trạng ngữ.

Trả lời ngắn gọn

Sáng sớm, cô mèo đỏng đảnh ra nằm sưởi nắng. Trông cô mới thật thoải mái làm sao.

Trả lời hay nhất

Sáng sớm, chú gà trống gáy ò ó o. Trên bó rơm, một chú gà trống đứng oai vệ.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question