image hoi dap
image hoi dap

Đặt câu hỏi cho từ ngữ được in nghiêng trong mỗi câu sau: a. Trong vườn, những bông hoa cúc nở vàng rực.

icon-time28/2/2024

Bài 5: Biển và rừng cây dưới lòng đất

Câu 2 trang 97 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt câu hỏi cho từ ngữ được in nghiêng trong mỗi câu sau:

a. Trong vườn, những bông hoa cúc nở vàng rực.

b. Chiều về, những đoàn thuyền chở nặng tôm cá nối đuôi nhau cập bến.

c. Vì hạn hán, cây cối héo rũ.

Trả lời hay nhất

a. Những bông hoa cúc nở vàng rực ở đâu?

b. Khi nào những đoàn thuyền chở nặng tôm cá nối đuôi nhau cập bến?

c. Vì sao cây cối héo rũ?

Trả lời chi tiết

a. Bà đã thấy những bông hoa cúc nở vàng rực ở đâu vậy?

b. Những đoàn thuyền chở nặng tôm cá nối đuôi nhau cập bến từ khi nào? 

c. Cây cối héo rũ vì lí do gì? 

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question