image hoi dap
image hoi dap

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất sau là

A. bậc I.        

B. bậc II.        

C. bậc III.        

D. bậc IV.

Phương pháp giải:

Bậc của một nguyên tử carbon trong phân tử alkane được xác định bằng số nguyên tử carbon liên kết trực tiếp với nguyên tử carbon đó. Bậc của các nguyên tử carbon được kí hiệu bằng số La Mã.

Đáp án:

Đáp án đúng là C Bậc III

Bậc của nguyên tử carbon đánh dấu (*) trong hợp chất là bậc III vì nguyên tử carbon đánh dấu (*) liên kết với 3 nguyên tử carbon.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question