image hoi dap
image hoi dap

Bài 12: Cảm ứng điện từ

icon-time10/5/2024

Nắm vững kiến thức lý thuyết KHTN 9 bài 12 Cảm ứng điện từ qua 2 phần cơ bản: Lý thuyết và Luyện tập trắc nghiệm với 10 câu hỏi trong 5 phút.


Lý thuyết KHTN 9 Bài 12: Cảm ứng điện từ


1. Hiện tượng cảm ứng điện từ

- Tiến hành thực hiện 2 thí nghiệm:

+ TN1: Dùng nam châm vĩnh cửu để tạo ra dòng điện.

+ TN2: Dùng nam châm điện để tạo ra dòng điện.

Kết quả cho thấy có dòng điện xuất hiện trong cuộn dây dẫn.

- Hiện tượng xuất hiện dòng điện cảm ứng gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.


2. Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng

Lý thuyết KHTN 9 Bài 12: Cảm ứng điện từ

- Khi nam châm và cuộn dây dẫn đứng yên, kim điện kế chỉ số 0 (Hình 12.4a), số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn không thay đổi.

- Khi có sự dịch chuyển giữa nam châm và cuộn dây dẫn, kim điện kế bị lệch (Hình 12.4b). Hình 12.5 cho thấy số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn tăng lên khi đưa nam châm đến gần cuộn dây dẫn và giảm đi khi đưa nam châm ra xa cuộn dây dẫn.

=> Nhận xét: Trong cuộn dây dẫn xuất hiện dòng điện cảm ứng mỗi khi có sự biến đổi số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn.

=> Kết luận: Điều kiện để xuất hiện dòng điện cảm ứng trong cuộn dây dẫn kín là số đường sức từ xuyên qua tiết diện của cuộn dây dẫn đó biển thiên (tăng hoặc giảm).


Trắc nghiệm KHTN 9 Bài 12: Cảm ứng điện từ

 

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question