image hoi dap
image hoi dap

Bài 21: Alkane

icon-time10/5/2024

Nắm vững kiến thức lý thuyết KHTN 9 Bài 21: Alkane qua 2 phần cơ bản: Lý thuyết và Luyện tập trắc nghiệm với 10 câu hỏi trong 5 phút.


Lý thuyết KHTN 9 Bài 21: Alkane


1. Khái niệm Hydrocarbon, alkane

- Hydrocarbon là hợp chất hữu cơ chỉ chứa nguyên tố carbon và hydrogen.

Ví dụ: Khí biogas có thành phần chủ yếu là methane (CH); khí sinh ra từ một số loại trái cây chín (xoài, chuối, ...), đồng thời làm trái cây nhanh chín là ethylene (C₂H₄). Methane, ethylene và các hợp chất hữu cơ có thành phần nguyên tố tương tự được gọi là hydrocarbon.

- Alkane là hydrocarbon mạch hở, chỉ chứa liên kết đơn (C-C, C-H) trong phân tử.

Ví dụ: Trong khí mỏ dầu có chứa methane, ethane, propane, butane, Gas dùng đun nấu có thành phần chính là propane và butane. Methane, ethane, propane, butane đều là alkane.

Lý thuyết KHTN 9 Bài 21: Alkane

2. Thí nghiệm đốt cháy Butane

Tất cả các hydrocarnon khi cháy hoàn toàn đều tạo ra sản phẩm gồm carbon dioxide và nước. Ví dụ:

CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O

Butane cũng như các alkane đều cháy trong không khí tạo sản phẩm chủ yếu gồm carbon dioxide và nước, khi cháy tỏa nhiều nhiệt nên được dùng làm nhiên liệu.

Phương trình hoá học đốt cháy butane:

2C4H10 + 1302 → 8CO2 + 10H2O


3. Ứng dụng làm nhiên liệu của Alkane trong thực tiễn

Lý thuyết KHTN 9 Bài 21: Alkane

Trong thực tiễn, nguồn nhiên liệu của alkane được dùng làm khí đốt (gas), chạy các loại động cơ (xăng, dầu) như ô tô, máy kéo, máy nông nghiệp, ...


Trắng nghiệm KHTN 9 Bài 21: Alkane

 

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question