image hoi dap
image hoi dap

Bài 22: Alkene

icon-time10/5/2024

Nắm vững kiến thức lý thuyết KHTN 9 Bài 22: Alkene qua 2 phần cơ bản: Lý thuyết và Luyện tập trắc nghiệm với 10 câu hỏi trong 5 phút.


Lý thuyết KHTN 9 Bài 22: Alkene


1. Khái niệm Alkene

- Alkene là hydrocarbon mạch hở, chứa các liên kết đơn và có một liên kết đôi (C=C) trong phân tử.

- Alkene đơn giản nhất là ethylene, có công thức cấu tạo thu gọn: CH2=CH2.

- Ethylene là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí.


2. Tính chất hóa học của Ethylene

- Ethylene khi cháy trong không khí tạo sản phẩm chủ yếu gồm khí carbon dioxide và hơi nước, phản ứng toả nhiều nhiệt.

- Ethylene làm mất màu nước bromine: nước bromine ban đầu có màu vàng nâu, sản phẩm của phản ứng giữa Ethylene và nước bromine là hợp chất không màu (CH2Br-CH2Br)

Lý thuyết KHTN 9 Bài 22: Alkene

- Ethylene  tham gia phản ứng trùng hợp tạo polyethylene.

+ Trong điều kiện (nhiệt độ, áp suất, chất xúc tác) thích hợp, ethylene và một số alkene khác có thể tham gia phản ứng cộng hợp liên tiếp các phân tử lại với nhau tạo thành một phân tử có khối lượng lớn, gọi là polymer. Phản ứng tạo ra polymer nói trên được gọi là phản ứng trùng hợp.

+ Phản ứng trùng hợp tạo polyethylene (PE) là sự kết hợp của rất nhiều phân tử ethylene (ở nhiệt độ cao, áp suất cao và chất xúc tác thích hợp). Phương trình hoá học của phản ứng trùng hợp tạo polyethylene:

- Tương tự ethylene, các alkene khác cũng có phản ứng cháy và phản ứng với nước bromine.


3. Một số ứng dụng của Ethylene

- Điều chế Ethylene:Trong công nghiệp, ethylic alcohol được sản xuất từ ethylene theo phương trình hoá học:

CH2=CH2 + H2O →  C2H5OH (điều kiện: acid, to)

Polyethylene (PE) được tổng hợp từ ethylene bằng phản ứng trùng hợp.

- Ứng dụng: Ethylene được dùng để sản xuất ethylic alcohol và tổng hợp polyethylene trong công nghiệp.

Lý thuyết KHTN 9 Bài 22: Alkene

Trắc nghiệm KHTN 9 Bài 22: Alkene

 

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question