image hoi dap
image hoi dap

Bài 9: Đoạn mạch nối tiếp

icon-time10/5/2024

1. Đoạn mạch nối tiếp là gì

- Đoạn mạch nối tiếp là đoạn mạch điện gồm các thiết bị điện được mắc liên tiếp nhau.

- Để mô tả đơn giản một đoạn mạch điện gồm nhiều thiết bị điện mắc nối tiếp, người ta sử dụng sơ đồ.

Lý thuyết KHTN 9 Bài 9: Đoạn mạch nối tiếp

2. Cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp

- Trong đoạn mạch điện gồm hai điện trở mắc nối tiếp, cường độ dòng điện chạy trong mạch có giá trị như nhau cho mọi điểm. 

I = I1 = I2

- Với đoạn mạch điện gồm nhiều điện trở mắc nối tiếp, người ta vẫn thu được kết quả cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm.

I = I1= I2 =...= In


3. Điện trở tương đương của đoạn mạch nối tiếp

- Điện trở tương đương (R) của một đoạn mạch điện gồm nhiều điện trở là điện trở có thể thay thế cho tất cả điện trở trong đoạn mạch điện đó, sao cho với cùng hiệu điện thế thì cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch vẫn có giá trị như trước.

- Điện trở tương đương R của đoạn mạch điện gồm nhiều điện trở R1, R2, ..., R mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở trong đoạn mạch điện đó: 

R= R1 + R2 + ... + Rn

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question