image hoi dap
image hoi dap

Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về tình cảm của nhân dân cả nước với Bác Hồ?

icon-time7/3/2024

Bài 8: Cây trái trong vườn Bác

Câu hỏi 4 trang 71 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Bài đọc giúp em hiểu thêm điều gì về tình cảm của nhân dân cả nước với Bác Hồ?

Trả lời 

Bài đọc giúp em hiểu thêm nhiều điều về tình cảm của nhân dân cả nước với Bác Hồ đó là tình yêu thương, sự kính trọng, lòng biết ơn vô bờ bến đối với công lao to lớn, sự hi sinh thầm lặng của Bác cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question