image hoi dap
image hoi dap

Bàn luận một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa được đặt ra trong các tác phẩm văn xuôi hoặc truyện thơ Nôm đã học trong Ngữ văn 11, tập một

icon-time18/11/2023

Câu hỏi: Bàn luận một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa được đặt ra trong các tác phẩm văn xuôi hoặc truyện thơ Nôm đã học trong Ngữ văn 11, tập một


Bàn luận một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa được đặt ra trong các tác phẩm văn xuôi hoặc truyện thơ Nôm đã học trong Ngữ văn 11, tập một- Mẫu 1

Tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao là một tác phẩm văn xuôi đặc sắc trong văn học Việt Nam. Tác phẩm này không chỉ là một câu chuyện cá nhân mà còn là một gương phản ánh sự bất công và khốn khó trong xã hội. Đây là tác phẩm vô cùng nổi tiếng bởi sự phản ánh chân thực của xã hội thời đấy.

Một vấn đề xã hội mà tác phẩm "Chí Phèo" đặt ra là phân biệt giai cấp. Nhân vật chính, Chí Phèo, là một người nông dân chất phác, chân thành và tốt bụng. Tuy nhiên, anh luôn bị xem thường và bị đối xử không công bằng từ những người giàu có và quyền lực. Tác giả đã tài tình vẽ nên hình ảnh những người nghèo khó bị bỏ rơi và không được công nhận giá trị của mình trong xã hội. Từ đó, tác phẩm đã gợi mở cho độc giả suy nghĩ về vấn đề phân biệt giai cấp và sự bất công trong xã hội.

Ngoài ra, tác phẩm cũng đề cập đến vấn đề bạo lực gia đình. Chí Phèo là một người đàn ông hiền lành, nhưng anh lại chịu đựng sự bạo lực từ vợ và gia đình. Tác giả đã khắc họa một cách chân thực sự bạo lực gia đình, khi những người yếu đuối và vô tội phải chịu đựng sự ngược đãi và hành hạ từ những người mạnh hơn. Tác phẩm đã gợi mở cho độc giả nhận thức về vấn đề bạo lực gia đình và cần thiết phải xây dựng một xã hội không bạo lực và tôn trọng quyền của mỗi cá nhân.

Tác phẩm "Chí Phèo" cũng đề cao tình yêu thương con người. Mặc dù Chí Phèo bị đối xử không công bằng và chịu đựng nhiều khó khăn trong cuộc sống, anh vẫn giữ được tình yêu thương và lòng nhân ái. Tình yêu thương con người được coi là một giá trị quan trọng trong xã hội, và tác phẩm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đối xử với nhau với lòng nhân ái và sự tôn trọng.

Tóm lại, tác phẩm "Chí Phèo" của Nam Cao đã đặt ra nhiều vấn đề xã hội ý nghĩa. Từ việc phản ánh phân biệt giai cấp, bạo lực gia đình cho đến tình yêu thương con người, tác phẩm đã gợi mở cho độc giả nhận thức về những thách thức và khó khăn trong xã hội. Nó cũng là một lời kêu gọi để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, không bạo lực và đầy lòng nhân ái.

Bàn luận một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa được đặt ra trong các tác phẩm văn xuôi hoặc truyện thơ Nôm đã học trong Ngữ văn 11, tập một

Bàn luận một vấn đề xã hội mà em thấy có ý nghĩa được đặt ra trong các tác phẩm văn xuôi hoặc truyện thơ Nôm đã học trong Ngữ văn 11, tập một- Mẫu 2

Tác phẩm "Thương Vợ" của Trần Tú Xương là một tác phẩm văn học trung đại đặc sắc trong nền văn học Việt Nam. Tác phẩm này không chỉ là một câu chuyện tình yêu mà còn là một gương phản ánh sự bất công và những vấn đề xã hội đáng báo động.

Một vấn đề xã hội mà tác phẩm "Thương Vợ" đặt ra là vai trò của phụ nữ trong xã hội. Nhân vật chính, người vợ, là một người phụ nữ thông minh, kiên cường và hy sinh cho gia đình. Tuy nhiên, bà lại bị xem thường và bị đối xử không công bằng từ chồng và xã hội. Tác giả đã tài tình vẽ nên hình ảnh những người phụ nữ bị đánh giá thấp và không được công nhận giá trị của mình trong xã hội. Từ đó, tác phẩm đã gợi mở cho độc giả suy nghĩ về vấn đề phân biệt giới tính và sự bất công trong xã hội.

Ngoài ra, tác phẩm cũng đề cập đến vấn đề gia đình và hôn nhân. Tình yêu và sự hy sinh của người vợ trong tác phẩm đã bị lãng quên và không được đáp trả bằng sự tôn trọng và quan tâm từ chồng. Tác giả đã khắc họa một cách chân thực sự bất công trong gia đình, khi người vợ phải chịu đựng sự thiếu quan tâm và đánh mất giá trị của mình. Tác phẩm đã gợi mở cho độc giả nhận thức về vấn đề gia đình và hôn nhân, cần thiết phải xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và tôn trọng vai trò của cả nam và nữ.

Tác phẩm "Thương Vợ" cũng đề cao tình yêu thương và lòng nhân ái. Mặc dù người vợ bị đối xử không công bằng, bà vẫn giữ được tình yêu thương và lòng nhân ái. Tình yêu thương và lòng nhân ái được coi là giá trị quan trọng trong xã hội, và tác phẩm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc yêu thương và tôn trọng nhau.

Tóm lại, tác phẩm "Thương Vợ" của Trần Tú Xương đã đặt ra nhiều vấn đề xã hội ý nghĩa. Từ việc phản ánh vai trò của phụ nữ, bất công trong gia đình cho đến tình yêu thương và lòng nhân ái, tác phẩm đã gợi mở cho độc giả nhận thức về những thách thức và khó khăn trong xã hội. Nó cũng là một lời kêu gọi để chúng ta cùng nhau xây dựng một xã hội công bằng, đầy tình yêu thương và tôn trọng nhau.

Huỳnh Ngọc Như
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question