image hoi dap
image hoi dap

Ban Tổ chức cuộc thi “Đóa hoa đồng thoại” mong muốn điều gì khi dành riêng một hạnh mục cho học sinh tiểu học?

icon-time22/2/2024

Bài 2: Đóa hoa đồng thoại

Câu 1 trang 16 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Ban Tổ chức cuộc thi: “Đóa hoa đồng thoại” mong muốn điều gì khi dành riêng một hạnh mục cho học sinh tiểu học?

Trả lời chi tiết

Ban Tổ chức cuộc thi "Đóa hoa đồng thoại" mong muốn có thể dành riêng một hạng mục cho học sinh tiểu học nhằm khuyến khích và phát hiện các tài năng sáng tác truyện đồng thoại của các em nhỏ. Việc này sẽ giúp cho các em có cơ hội thể hiện và phát triển khả năng sáng tạo, đồng thời góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc.

Trả lời hay nhất

Ban Tổ chức mong muốn khuyến khích và phát hiện tài năng sáng tác truyện đồng thoại của các em nhỏ khi dành riêng một hạng mục cho học sinh tiểu học.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question