image hoi dap
image hoi dap

Bằng những sự kiện lịch sử đã học em hãy làm sáng tỏ nhận định của Enghen: Thời kì văn hóa phục hưng là một cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy

icon-time13/4/2024
?
Bằng những sự kiện lịch sử đã học em hãy làm sáng tỏ nhận định của Enghen: “Thời kì văn hóa phục hưng là một cuộc cách mạng tiến bộ, vĩ đại nhất mà loài người chưa từng thấy”?

Hướng dẫn trả lời

- Nhận định của Enghen là đúng vì văn hóa thời Phục hưng với những thành tựu rực rỡ trên nhiều lĩnh vực đã trở thành cuộc đấu tranh công khai đầu tiên của giai cấp tư sản chống lại chế độ phong kiến trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng.

- Về văn học :

Đạt nhiều thành tựu trên các lĩnh vực: thơ, tiểu thuyết, kịch. Tác giả và tác phẩm tiêu biểu như: tiểu thuyết có Xéc-van-téc với tác phẩm Đôn-ki-hô-tê, Bi-ca-xi-ô với tác phẩm Mười ngày; kịch có Sếch-xpia với vở kịch nổi tiếng như Rô-mê-ô và Giu-li-ét, Hăm-lét, Ô-ten-lô,... thơ có A. Đan-tê với Thần khúc, Cuộc đời mới....

- Nghệ thuật: 

Hội họa: bức họa Nàng Mô-na Li-sa, Bữa ăn tối cuối cùng của Lê-ô-na đờ Vanh-xi; lâu đài Sam-bô, nhà thờ Xanh Pi-tơ. Kiến trúc: chú trọng yếu tố hình học, tính đối xứng. Tác phẩm tiêu biểu: Nhà thờ Thánh Pi-tơ ở Va-ti-căng, Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô... Điêu khắc: Tượng Đa-vít, tượng Đức Mẹ sầu bi của Mi-ken-lăng-giơ....

- Về khoa học – kĩ thuật: 

+ Khoa học đạt nhiều thành tựu về toán học, thiên văn học: Cô-péc-ních với thuyết Nhật tâm đã chứng minh rằng trái đất quay quanh trục của nó và quay xung quanh mặt trời. Ga-li-lê công bố học thuyết Trái đất quay và chế tạo ra kính thiên văn để quan sát bầu trời. Bru-nô chứng minh mặt trời chỉ là trung tâm của thái dương hệ và tồn tại trong vũ trụ vô tận.

+ Kĩ thuật: có nhiều tiến bộ trong các ngành dệt, khai mỏ, luyện kim, đóng tàu, chế tạo vũ khí ... và chế tạo được một số máy móc, sử dụng sức nước trong nhiều ngành sản xuất....

- Về tư tưởng (triết học) 

+ Khoa học, kĩ thuật thời phục hưng đã tạo tiền đề cho sự phát triển của tư tưởng đặc biệt là triết học duy vật.

+ Đại diện tiêu biểu là Mi-chen-đơ Mông-ten-nhơ (Pháp), Ê-ra-xmơ (Hà Lan), La Ra-mê (Pháp)...

+ Tư tưởng thời phục hưng phê phán triết học duy tâm, lên án chế độ phong kiến, đề cao tri thức, lí trí của con người; tác động to lớn tới tình hình chính trị, xã hội, tạo tiền đề cho cuộc cách mạng xã hội ở châu Âu và đặt nền tảng cho những bước tiến lớn về tư tưởng, triết học sau này.

b. Rút ra nội dung chủ yếu của văn minh thời Phục hưng.

- Các nhà văn hóa thời Phục hưng đã lên án, châm biếm Giáo hội Thiên chúa giáo đương thời. Qua việc phê phán, đả kích tầng lớp quý tộc phong kiến, họ đã chĩa mũi nhọn đấu tranh chống chế độ phong kiến.

- Các nhà văn hóa thời Phục hưng còn đề cao chủ nghĩa duy vật, khoa học, tiến bộ, coi trọng các ngành khoa học tự nhiên, các phương pháp thực nghiệm và gắn với cuộc sống hiện thực.

- Văn hóa phục hưng cũng đề cao giá trị con người và quyền tự do các nhân. Họ đòi cho con người được tự do hành động, đề cao tình cảm thực, ca ngợi tình yêu tự do trong đó có tình yêu nam nữ.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question