image hoi dap
image hoi dap

Các bạn cùng ao ước điều gì khi trông thấy cây sấu? Vì sao?

icon-time23/2/2024

Bài 5: Cô bé ấy đã lớn

Câu 1 trang 27 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Các bạn cùng ao ước điều gì khi trông thấy cây sấu? Vì sao?

Trả lời hay nhất

Khi trông thấy cây sấu, các bạn cùng ao ước cây sấu lớn thật mau, cho thật nhiều quả. Bởi vì, các bạn đều muốn làm những món ăn ngon từ sấu, được hái sấu.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question