image hoi dap
image hoi dap

Các yếu tố văn minh Ấn Độ ảnh hưởng đến Đông Nam Á như thế nào?

icon-time13/4/2024
?
Các yếu tố văn minh Ấn Độ ảnh hưởng đến Đông Nam Á như thế nào?

Hướng dẫn trả lời

Ảnh hưởng của văn minh Ấn Độ thời cổ - trung đại đến khu vực Đông Nam Á

- Vào những thế kỉ đầu công nguyên văn minh Ấn Độ đã ảnh hưởng tới khu vực Đông Nam Á do các thương nhân sang buôn bán, du lịch và các nhà truyền đạo sang truyền bá.

- Lĩnh vực ảnh hưởng:

+ Từ những thế kỷ đầu Công nguyên, những tôn giáo lớn từ Ấn Độ bắt đầu du nhập và phát huy ảnh hưởng tới đời sống văn hóa tinh thần các dân tộc ở Đông Nam Á như: Phật giáo, Hin-đu giáo,... 

+ Trên cơ sở chữ Phạn Ấn Độ, cư dân ĐNÁ đã sáng tạo nên chữ viết riêng của mình như: chữ Chăm cổ, chữ cổ Khơ-me, chữ cổ Mã Lai, chữ cổ Thái….

+ Văn học viết ĐNA chịu ảnh hưởng của văn học Ấn Độ cả về hình thức, nội dung và thể loại như trên cơ sở tác phẩm Ramayan nhiều nước ĐNA đã sáng tạo ra tác phẩm của riêng mình như Riêm Kê của Campuchia, Ra-ma Khiên của Thái Lan, Phạ Lắc Phạ Lam của Lào...

+ Kiến trúc Hin-đu giáo và phật giáo của Ấn Độ được cư dân ĐNA tiếp thu và bản địa hóa mang những phong cách riêng. Một số công trình tiêu biểu như: tháp Chăm việt Nam, Bôrôbuđua của Iđônêxia, Ăngcovát và Ăngcothom của campuchia, chùa vàng Mianma, Thạt Luổng của Lào.

+ Điêu khắc cũng chịu ảnh hưởng của Ấn Độ. Được thể hiện chủ yếu ở tượng phật và phù điêu (miêu tả Phật ở Bôrôbuđua, vũ nữ Ápsara ở Ăng Co) 

- Văn minh Ấn Độ ảnh hưởng toàn diện và sâu sắc đến các nước Đông Nam Á. Tuy nhiên, mỗi dân tộc Đông Nam Á vẫn xây dựng cho mình một nền văn hóa mang đậm bản sắc riêng, đóng góp vào kho tàng văn hóa nhân loại những giá trị độc đáo

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question