image hoi dap
image hoi dap

Cách đánh số nguyên tử carbon trên mạch chính của phân tử alkene và alkyne có gì đặc biệt

icon-time4/4/2024

Câu hỏi: Cách đánh số nguyên tử carbon trên mạch chính của phân tử alkene và alkyne có gì đặc biệt

Đáp án:

Alkene hoặc alkyne phân nhánh được gọi tên tương tự alkane phân nhánh, trong đó mạch chính là mạch carbon dài nhất có chứa liên kết bội và nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử carbon trên mạch chính sao cho số chỉ vị trí liên kết bội mang số nhỏ nhất.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question