image hoi dap
image hoi dap

Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ có gì đặc biệt? Vì sao?

icon-time22/2/2024

Bài 3: Gieo ngày mới

Câu 4 trang 19 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ có gì đặc biệt? Vì sao?

Trả lời ngắn gọn

Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ đặc biệt bởi vì: bạn nhỏ muốn gieo ngày mới bằng những tiếng cười thân thuộc, và đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là nghe thấy tiếng cười của những người thân yêu.

Trả lời chi tiết

Cách gieo ngày mới của bạn nhỏ đặc biệt là vì bạn nhỏ không gieo những thứ to lớn, cao sang mà chỉ muốn gieo ngày mới bằng những tiếng cười thân thuộc. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là được nghe thấy tiếng cười của những người thân yêu mỗi ngày.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question