image hoi dap
image hoi dap

Cách tả màu sắc quả hồng Yên Thôn có gì đặc biệt?

icon-time7/3/2024

Bài 8: Cây trái trong vườn Bác

Câu hỏi 2 trang 71 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Cách tả màu sắc quả hồng Yên Thôn có gì đặc biệt?

Trả lời ngắn gọn

Sử dụng biện pháp so sánh "hàng trăm quả trĩu trịt trên cành màu hồng chói như hàng trăm chiếc đèn lồng giữa sương giá".

Sử dụng tính từ miêu tả vể đẹp của hồng Yên Thôn: Thắm thiết và vồn vã 

Trả lời hay nhất

Tác giả đã sử dụng biện pháp so sánh "hàng trăm quả trĩu trịt trên cành màu hồng chói như hàng trăm chiếc đèn lồng giữa sương giá" và sử dụng một loạt tính từ để miêu tả chi tiết, cụ thể về vể đẹp của hồng Yên Thôn.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question