image hoi dap
image hoi dap

Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh nào?

icon-time22/2/2024

Bài 4: Lên nương

Câu 1 trang 24 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh nào?

Trả lời hay nhất

Cảnh cao nguyên trong đoạn đầu được tả bằng những hình ảnh: Một cơn gió thổi từ phía thung lũng lên mát rượi. Mùi ngô non thơm dịu trong gió. Cao nguyên đang mùa xanh mát. Ngô, cỏ voi và những loại cỏ khác đón những cơn mưa mùa hạ vươn lên xanh ngắt.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question