image hoi dap
image hoi dap

Cấu tạo và hoạt động của tim

icon-time15/5/2024

Cấu tạo của tim bao gồm?

- Tim là bộ phận quan trọng trong hệ tuần hoàn với chức năng bơm.

- Tim người và thú là một khối cơ rỗng được bao bọc bởi một xoang bao tim. Tim có vách ngăn để chia tim làm hai nửa (nửa phải và nửa trái). Mỗi nửa được chia làm hai phần gồm một tâm nhĩ ở trên và một tâm thất ở dưới. Tâm nhĩ thông với tĩnh mạch và tâm thất thông với động mạch. Giữa tâm nhĩ và tâm thất, giữa tâm thất và động mạch có các van tim (Hình 10.4). Van ba lá và van hai lá đảm bảo cho máu chảy một chiều từ tâm nhĩ xuống tâm thất. Van động mạch phổi và van động mạch chủ đảm bảo cho máu chảy theo một chiều từ tâm thất phải, trái vào động mạch phổi và động mạch chủ. Thành tim được cấu tạo từ các tế bào cơ tim. Một số tế bào cơ tim biệt hoá thành hệ dẫn truyền tim, bao gồm nút xoang nhĩ, nút nhĩ thất, bó His và mạng lưới Purkinje.


Hoạt động của tim 

Tính tự động của tim 

- Khi tách ra khỏi cơ thể và được nuôi trong môi trường dinh dưỡng và đầy đủ O, với nhiệt độ thích hợp thì tim vẫn có khả năng co bóp nhịp nhàng. Hoạt động của tim có tính tự động là do hệ dẫn truyền tim. Nút xoang nhĩ có khả năng phát xung động truyền tới tâm nhĩ làm cơ tâm nhĩ co. Từ tâm nhĩ, xung động truyền đến nút nhĩ thất, sau đó được truyền đến bỏ His và đến mạng lưới Purkinje, đến sợi cơ tâm thất của tim làm cơ tâm thất co (Hình 10.5).

Chu kì hoạt động của tim

- Tim co dãn nhịp nhàng theo chu kì. Một chu kì tim bắt đầu từ pha co tâm nhĩ, tiếp đó là pha co tâm thất và kết thúc là pha dân chung, sau đó tiếp tục một chu kì mới và cứ diễn ra như vậy một cách liên tục.

- Trong điều kiện sinh lí bình thường, ở người trưởng thành, thời gian một chu kì trung bình khoảng 0,8 s, trong đó pha nhĩ co khoảng 0,1 5, pha thất co khoảng 0,3 5 và pha dân chung khoảng 0,4 s, tương ứng nhịp tim khoảng 75 nhịp/phút.

Ở động vật, các loài khác nhau có nhịp tim trung bình khác nhau.

Kim Nhung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question