image hoi dap
image hoi dap

Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em sau khi nghe bài hát.

icon-time24/2/2024

Bài 6: Người thiếu niên anh hùng

Câu hỏi 2 trang 32 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em sau khi nghe bài hát.

Trả lời ngắn gọn

Em cảm thấy xúc động, tự hào và quyết tâm học tập để giúp đất nước sau khi nghe bài hát và khâm phục sự dũng cảm của Nguyễn Bá Ngọc khi cứu ba em nhỏ.

Trả lời hay nhất

Sau khi nghe bài hát, em cảm thấy vô cùng biết ơn. tự hào, và khâm phục người anh hùng Nguyễn Bá Ngọc, một con người dũng cảm, gan dạ và kiên cường khi quên mình cứu ba em nhỏ.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question