image hoi dap
image hoi dap

Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về Nguyễn Bá Ngọc.

icon-time24/2/2024

Bài 6: Người thiếu niên anh hùng

Câu 4 trang 31 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chia sẻ suy nghĩ, cảm xúc của em về Nguyễn Bá Ngọc.

Trả lời ngắn gọn

Nguyễn Bá Ngọc là một người dũng cảm, nhân ái và có lòng yêu nước nhiệt thành. Em cảm thấy rất khâm phục, ngưỡng mộ và biết ơn anh hùng.

Trả lời hay nhất

Bản thân em cảm thấy khâm phục, ngưỡng mộ và biết ơn anh hùng Nguyễn Bá Ngọc - một con người dũng cảm, nhân ái và có lòng yêu nước nhiệt thành.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question