image hoi dap
image hoi dap

Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị (Bài 2: Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ)

icon-time28/2/2024

Bài 2: Kì lạ thế giới thực vật ở Nam Mỹ

Câu hỏi trang 84 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Chia sẻ về một loài cây có những đặc điểm thú vị

Trả lời hay nhất

- Cây nắp ấm: trông giống như một chiếc ấm, có nắp để bẫy côn trùng.

- Cây một lá: chỉ có duy nhất một chiếc lá.

- Cây hoa hồng sa mạc: Mọc ở sa mạc, không có họ với hoa hồng, là một loại bắp cải.

Trả lời ngắn gọn 

- Cây nắp ấm trong như một chiếc ấm và có nắp bẫy côn trùng. 

- Cây một lá có duy nhất một chiếc lá

- Cây hồng sa mạc sống ở sa mạc, là một loại bắp cải. 

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question