image hoi dap
image hoi dap

Chia sẻ với bạn những điều em biết về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

icon-time6/3/2024

Bài 6: Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Câu hỏi 1 trang 62 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chia sẻ với bạn những điều em biết về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Trả lời ngắn gọn

Quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam có vai trò quan trọng trong kinh tế, chính trị và an ninh - quốc phòng. Tổng diện tích đất nổi của hai quần đảo rất nhỏ, chủ yếu là các rạn san hô và hòn đảo san hô thấp. 

Quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng là một tập hợp trên 30 đảo san hô, cồn cát, ám tiêu (rạn) san hô nói chung (trong đó có nhiều ám tiêu san hô vòng hay còn gọi là rạn vòng) và bãi ngầm thuộc biển Đông, ở vào khoảng một phần ba quãng đường từ miền Trung Việt Nam đến phía bắc Philippines.

Quần đảo Trường Sa thuộc huyện Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Điểm cao nhất của Trường Sa là đảo Song Tử Tây với cao độ 4m so với mực nước biển. 

Trả lời hay nhất

Có thể nói, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa có vai trò cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, chính trị mà cả an ninh - quốc phòng. Là cầu nối vươn ra biển cả, là điểm tựa khai thác các nguồn lợi biển, là những điểm tiền tiêu bảo vệ Tổ quốc. Tổng diện tích đất nổi của quần đảo rất nhỏ, không quá 5 km² (nguồn khác: 11 km²) do số lượng đảo thực sự rất ít mà chủ yếu là các rạn san hô thường và rạn san hô vòng chìm ngập dưới nước khi thủy triều lên. Các hòn đảo san hô ở Trường Sa tương đối bằng phẳng và thấp, ngay cả khi so sánh với một quần đảo san hô khác gần đó là quần đảo Hoàng Sa. Theo CIA, điểm cao nhất của Trường Sa nằm trên đảo Song Tử Tây với cao độ 4 m so với mực nước biển. Quần đảo Hoàng Sa là một tập hợp trên 30 đảo san hô, cồn cát, ám tiêu (rạn) san hô nói chung (trong đó có nhiều ám tiêu san hô vòng hay còn gọi là rạn vòng) và bãi ngầm thuộc biển Đông, ở vào khoảng một phần ba quãng đường từ miền Trung Việt Nam đến phía bắc Philippines.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question