image hoi dap
image hoi dap

Chia sẻ với bạn về một dòng sông mà em biết.

icon-time27/2/2024

Bài 3: Dòng sông mặc áo

Câu hỏi trang 46 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Chia sẻ với bạn về một dòng sông mà em biết.

Trả lời chi tiết

Một trong những dòng sông mà em biết là sông Hồng. Sông Hồng là một trong hai con sông lớn nhất của Việt Nam. Sông chảy từ núi Bắc Bộ qua Hà Nội và cuối cùng là đổ ra Biển Đông. Sông Hồng không chỉ là nguồn tài nguyên quan trọng cho đời sống sản xuất của người dân địa phương mà còn có giá trị lịch sử và văn hóa đặc biệt.

Trả lời hay nhất

Sông Hồng.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question