image hoi dap
image hoi dap

Chọn một cánh trên bông hoa yêu thương: Họ hàng, làng xóm láng giềng, người già, người có hoàn cảnh khó khăn,...

icon-time5/3/2024

Bài 2: Ca dao về tình yêu thương

Câu hỏi 1 trang 48 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chọn một cánh trên bông hoa yêu thương

Trả lời ngắn gọn

Em chọn cánh hoa họ hàng, bởi họ hàng là những người thân em luôn trân quý. 

Trả lời chi tiết

Em chọn cánh những người có hoàn cảnh khó khăn. Em thấy rằng những người có hoàn cảnh khó khăn cần được sẻ chia và giúp đỡ. Bởi em hiểu rằng cuộc sống chúng ta nên “không bỏ lại ai ở phía sau”. 

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question