image hoi dap
image hoi dap

Chọn từ phù hợp trong ngoặc đơn thay cho mỗi * Những ngày hai anh em Thành về quê nội, bố mẹ rất

icon-time25/2/2024

Bài 8: Mùa thu

Câu hỏi 4 trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Chọn từ phù hợp trong ngoặc đơn thay cho mỗi *

Những ngày hai anh em Thành về quê nội, bố mẹ rất *. Mẹ còn * ông bà vất vả hơn khi phải chăm sóc các cháu. Bố thì * đây là dịp hai đứa được gặp ông bà, họ hàng bên nội.

Cả hai anh em đều cảm thấy * khi những ngày hè trôi qua rất nhanh.

Minh Khuê

Trả lời ngắn gọn

Những ngày hai anh em Thành về quê nội, bố mẹ rất nhớ. Mẹ còn lo ông bà vất vả hơn khi phải chăm sóc các cháu. Bố thì nghĩ đây là dịp hai đứa được gặp ông bà, họ hàng bên nội.

Cả hai anh em đều cảm thấy tiếc khi những ngày hè trôi qua rất nhanh.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question