image hoi dap
image hoi dap

Chọn vị ngữ ở cột B phù hợp với chủ ngữ ở cột A để tạo thành câu

icon-time27/2/2024

Bài 7: Bè xuôi sông La

Câu 2 trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Chọn vị ngữ ở cột B phù hợp với chủ ngữ ở cột A để tạo thành câu

Chọn vị ngữ ở cột B phù hợp với chủ ngữ ở cột A để tạo thành câu

Trả lời

- Người ta thường trồng hoa giấy để làm cảnh.

- Mỗi cây thông là một ngọn tháp xanh.

- Tiếng sáo diều ngân nga.

- Đàn cá bảy màu bơi lội tung tăng.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question