image hoi dap
image hoi dap

Có mấy cách phân loại bản đồ thường dùng? Bản đồ địa hình quân sự được chia làm mấy loại? Hãy phân tích từng loại bản đồ?

icon-time30/11/2023

Câu hỏi: Có mấy cách phân loại bản đồ thường dùng? Bản đồ địa hình quân sự được chia làm mấy loại? Hãy phân tích từng loại bản đồ?


Có mấy cách phân loại bản đồ thường dùng

* Có 5 cách phân loại bản đồ đó là:

- Phân loại theo đối tượng thể hiện: Thường được chia thành 2 nhóm:

+ Bản đồ địa lý biểu thị bề mặt trái đất về lãnh thổ, điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội

+ Nhóm bản đồ thiên văn gồm bản đồ bầu trời, sao, các bản đồ thiên thể và bản đồ hành tinh

- Phân loại theo nội dung: Bản đồ phân loại theo nội dung sẽ được chia thành 2 nhóm:

+ Bản đồ địa lý chung bao gồm bản đồ biểu thị toàn bộ các yếu tố cơ bản của lãnh thổ

+ Bản đồ chuyên đề bao gồm bản đồ phản ánh về từng hiện tượng, đối tượng tự nhiên, xã hội.

- Phân loại theo tỷ lệ: Các loại bản đồ được chia làm 3 loại gồm tỷ lệ lớn, tỷ lệ trung bình và tỷ lệ nhỏ. Trên thực tế ranh giới của các nhóm không được cố định. Thông thường, đối với bản đồ theo địa lý chung thì ranh giới phân chia được quy ước như sau:

+ Lớn: tỷ lệ từ 1 : 200.000 

+ Trung bình: từ 1 : 200.000 → 1 : 1.000.000

+ Nhỏ: dưới  1:1.000.000

Có mấy cách phân loại bản đồ thường dùng? Bản đồ địa hình quân sự được chia làm mấy loại? Hãy phân tích từng loại bản đồ

- Phân loại theo mục đích sử dụng:

+ Bản đồ sử dụng cho nhiều mục đích đáp ứng cho nhiều đối tượng sử dụng khác nhau để giải quyết các nhiệm vụ có ý nghĩa chung

+ Bản đồ chuyên môn được dùng để giải quyết các nhiệm vụ theo một chuyên môn nhất định như bản đồ hàng hải, hàng không, quân sự,

- Phân loại theo lãnh thổ: Là các loại bản đồ được phân thành bản đồ thế giới, bản đồ bán cầu, bản đồ châu lục, bản đồ quốc gia, bản đồ vùng,…


Bản đồ địa hình quân sự được chia làm mấy loại

* Trong chuyên dùng quân sự được chia làm 3 loại bản đồ:

- Bản đồ cấp chiến thuật: 

+ Là bản đồ địa hình có tỉ lệ lớn dùng cho cấp chỉ huy tham mưu từ đại đội đến cấp sư đoàn.

+ Khi tác chiến ở vùng đồng bằng và trung du, dùng bản đồ có tỉ lệ 1:25.000, 1:50.000.

+ Khi tác chiến ở vùng rừng núi, dùng bản đồ có tỉ lệ 1:100.000.

- Bản đồ cấp chiến dịch:

+ Là loại bản đồ có tỉ lệ trung bình chủ yếu dùng cho chỉ huy cấp chiến dịch (chỉ huy vàcơ quan tham mưu cấp quân đoàn, quân khu,…)

+ Khi tác chiến ở vùng đồng bằng và trung du, dùng bản đồ có tỷ lệ 1:100.000.

+ Khi tác chiến ở vùng rừng núi, dùng bản đồ có tỉ lệ 1:250.000.

- Bản đồ cấp chiến lược:

+ Là loại bản đồ dùng cho Bộ Tổng Tư Lệnh và các cơ quan cấp chiến lược. 

+ Bản đồ cấp chiến lược có tỉ lệ 1:500.000 hoặc 1:1000.000

Hoàng Thảo
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question