image hoi dap
image hoi dap

Có thể đặt dấu ngoặc đơn vào những vị trí nào trong mỗi câu dưới đây? (a. Chim sâu còn gọi là chích bông xuất hiện nhiều vào mùa lúa chín)

icon-time28/2/2024

Bài 3: Từ Cu-ba

Câu 2 trang 90 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Có thể đặt dấu ngoặc đơn vào những vị trí nào trong mỗi câu dưới đây?

a. Chim sâu còn gọi là chích bông xuất hiện nhiều vào mùa lúa chín. Đây là loài chim có ích cho nhà nông vì thức ăn chính của chúng là sâu.

b. Khẩu phần ăn của cú tuyết Bắc Cực chủ yếu là những con chuột Lơ-min một loại động vật gặm nhấm nhỏ sống ở vùng khí hậu lạnh giá.

c. Cây bao báp hình ấm trà được xem là một nét đặc trưng của xứ sở Ma-đa-ga-xca một đảo quốc nằm trên Ấn Độ Dương. Chúng có thể sống trên một ngàn năm tuổi.

Trả lời

a. Chim sâu (còn gọi là chích bông) xuất hiện nhiều vào mùa lúa chín. Đây là loài chim có ích cho nhà nông vì thức ăn chính của chúng là sâu.

b. Khẩu phần ăn của cú tuyết Bắc Cực chủ yếu là những con chuột Lơ-min (một loại động vật gặm nhấm nhỏ sống ở vùng khí hậu lạnh giá).

c. Cây bao báp hình ấm trà được xem là một nét đặc trưng của xứ sở Ma-đa-ga-xca (một đảo quôc nằm trên Ấn Độ Dương). Chúng có thể sống trên một ngàn năm tuổi.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question