image hoi dap
image hoi dap

Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những vị trí nào trong mỗi câu sau? (a. Nhóm em đã chia sẻ về bài đọc Độc đáo tháp nghiêng Pi-sa)

icon-time28/2/2024

Bài 1: Cậu bé gặt gió

Câu 2 trang 81 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Có thể đặt dấu ngoặc kép vào những vị trí nào trong mỗi câu sau?

a. Nhóm em đã chia sẻ về bài đọc Độc đáo tháp nghiêng Pi-sa, Bí ẩn Kim tự tháp Ai Cập,...

b. Tài liệu Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây cảnh, Kĩ thuật trồng cây cảnh,... đã giúp ông có vườn cây mà nhiều người mong ước.

Trả lời 

a. Nhóm em đã chia sẻ về bài đọc "Độc đáo tháp nghiêng Pi-sa", "Bí ẩn Kim tự tháp Ai Cập",...

b. Tài liệu "Hướng dẫn trồng và chăm sóc cây cảnh", "Kĩ thuật trồng cây cảnh",... đã giúp ông có vườn cây mà nhiều người mong ước.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question