image hoi dap
image hoi dap

Có thể xác định cách hiểu của Hăm-lét về “sống” và “không sống” như thế nào?

icon-time20/11/2023

Đề bài: Có thể xác định cách hiểu của Hăm-lét về “sống” và “không sống” như thế nào?

Cách trả lời 1

- Theo cách hiểu của Hăm-lét về “sống” và “không sống” là hai khái niệm mang tính trừu tượng. Đó là tiếp tục chịu đựng những khổ đau mà người khác đem tới hay đấu tranh dành lại sự tự do, công bằng, hạnh phúc lật đổ cường quyền nhưng kéo theo đau khổ cho cả những người xung quanh. Chứng thực cho việc Hăm-lét đang rơi vào tình cảnh khó lường, khi không thể lựa chọn được hướng đi nào thật sự đúng, hơp đạo lý. Điều đó cho thấy góc nhìn mang thiên hướng sáng tạo, rộng lớn hơn, suy tư đấu tranh giữa việc lựa chọn hai cánh cửa báo thù và không báo thù.

Có thể xác định cách hiểu của Hăm-lét về “sống” và “không sống” như thế nào?

Cách trả lời 2

- “Sống” và “không sống” phán ánh xung đột trong nội tâm của Hăm-lét. Khi đối với anh, sống tức là phải chịu tất cả những khổ đau, những vết tử thương, những bất hạnh từ sự áp bức, bóc lột, khinh khỉnh, ngay cả trong chính tình yêu cũng chịu chi phối của những kẻ cường quyền, áp đặt lên mình. Nó đại diện cho việc anh phải đối mặt, quyết chiến với những đau khổ, khó khăn trong chính hành trình của cuộc đời và hơn hết là không có được tư do hay bất kì lựa chọn nào. Tuy nhiên bản thân Hăm-léc cũng nhận thấy được sống theo cách đó cũng vẫn không đem đến hạnh phúc mà chỉ toàn khổ đau cho người khác. Kể cả đứng dậy đấu tranh dành lại cuộc sống của chính mình vẫn sẽ kéo theo, ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question