image hoi dap
image hoi dap

Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói Sức khỏe là vốn quý của con người.

icon-time2/3/2024

Ôn tập cuối năm học

Đề bài trang 134 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Cùng bạn tranh luận, bày tỏ ý kiến của em về câu nói: Sức khỏe là vốn quý của con người.

Trả lời ngắn gọn

Đồng ý: Sức khỏe là yếu tố vô cùng quan trọng đối với mỗi người trong cuộc sống, có sức khỏe ta sẽ có tất cả. 

Trả lời hay nhất

Đồng ý: Con người làm được nhiều việc khi có sức khỏe; Cuộc sống sẽ rất vui vẻ, hạnh phúc nếu mọi người xung quanh ta đều khỏe mạnh; ... 

Không đồng ý: Có nhiều thứ quý hơn sức khỏe; Có thể ăn nhiều và tập luyện thể thao để có sức khỏe;...

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question