image hoi dap
image hoi dap

Cùng các bạn trong tổ hoặc nhóm thảo luận để tìm giải pháp hỗ trợ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương... dựa vào gợi ý

icon-time6/3/2024

Bài 6: Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân yêu

Câu hỏi 1 trang 63 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Cùng các bạn trong tổ hoặc nhóm thảo luận để tìm giải pháp hỗ trợ một học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở trường hoặc địa phương... dựa vào gợi ý:

Trả lời 

Tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình các bạn, lập danh sách những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp, trường. Lên kế hoạch kêu gọi ủng hộ giúp đỡ. Viết đơn xin nhà trường miễn, giảm học phí cho các bạn, giúp các bạn sách vở, tài liệu học tập. Kêu gọi ủng hộ quần áo ấm, đồ dùng sinh hoạt và mang đến tặng những người có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương;... Các bước làm kế hoạch sau: 

Khảo sát, tìm hiểu và lên danh sách các bạn có hoàn cảnh khó khăn nhất trường để giúp đỡ .

Kêu gọi sự ủng hộ từ nhiều mặt Viết đơn xin nhà trường xem xét để giảm học phí cho các bạn.. 

Nhờ sự can thiệp của một số thầy cô để kêu gọi sự giúp đỡ từ bên ngoài của các mạnh thường quân. 

Giờ sinh hoạt cuối tuần kêu gọi các bạn học sinh trong trường quyên góp sách vở, đồ dùng học tập, quần áo còn sử dụng được để giúp đỡ các bạn. 

Thời gian ủng hộ kéo dài trong hai tuần, cử các bạn đại diện từng lớp nhận sự đóng góp của các bạn. 

Tổng kết và gửi quà tặng cho các bạn có hoàn cảnh khó khăn: Sau khi nhận được sự hỗ trợ và nhận được sự giúp đỡ từ mọi người, chúng em sẽ tổng kết lại tất cả những gì nhận được và có kế hoạch phân chia cụ thể cho các bạn.

Hoàng Dung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question