image hoi dap
image hoi dap

Cuộc trò chuyện của anh dế còm và cụ giáo cóc có gì đặc biệt?

icon-time27/2/2024

Bài 5: Hoa cúc áo

Câu 4 trang 57 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Cuộc trò chuyện của anh dế còm và cụ giáo cóc có gì đặc biệt?

Trả lời

Cuộc trò chuyện có sự đặc biệt là anh dế còm làm thơ về cô cúc áo và được cụ giáo cóc khen ngợi.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question