image hoi dap
image hoi dap

Dáng vẻ của người, vật trên đường ra chợ Tết có gì đáng chú ý?

icon-time28/2/2024

Bài 7: Chợ Tết

Câu 2 trang 65 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Dáng vẻ của người, vật trên đường ra chợ Tết có gì đáng chú ý?

Trả lời

Họ đều tất bật với công việc của mình

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question