image hoi dap
image hoi dap

Đặt 1 - 2 câu: với chủ ngữ trả lời cho các câu hỏi

icon-time27/2/2024

Bài 4: Trong ánh bình minh

Câu 4 trang 23 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt 1 - 2 câu:

a. Có chủ ngữ trả lời câu hỏi Ai?

b. Có chủ ngữ trả lời câu hỏi Cái gì?

c. Có chủ ngữ trả lời câu hỏi Con gì?

Trả lời ngắn gọn

a. Mẹ của tôi vừa đi chợ về.

b. Cái ban này được làm bằng gỗ.

c. Con mèo đang sưởi nắng ngoài sân.

Trả lời hay nhất

a. Anh trai của tôi đang đứng trước cửa.

b. Cánh cửa có màu nâu.

c. Con mèo đang trèo cây cau.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question