image hoi dap
image hoi dap

Đặt 1 - 2 câu: Có vị ngữ chỉ

icon-time27/2/2024

Bài 7: Bè xuôi sông La

Câu 4 trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt 1 - 2 câu:

a. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Là gì?

b. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Làm gì?

c. Có vị ngữ trả lời câu hỏi Thế nào?

Trả lời ngắn gọn

a. Người đang tưới cây là bố của em.

b. Mẹ gọt cà rốt để nấu canh.

c. Anh trai em rất nhanh nhẹn.

Trả lời hay nhất

a. Người đang đứng trên bục giảng là giáo viên chủ nhiệm của tôi.

b. Cô ấy đang giảng bài.

c. Cô ấy vô cùng hiền từ.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question