image hoi dap
image hoi dap

Đặt 1 – 2 câu với một thành ngữ tìm được.

icon-time25/2/2024

Bài 7: Sắc màu

Câu hỏi 2 trang 36 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Đặt 1 – 2 câu với một thành ngữ tìm được.

Trả lời ngắn gọn

Bé mèo nhà em có bộ lông trắng như tuyết. Còn chú chó thì lại có màu lông đen như mực.

Trả lời hay nhất

Cô mèo nhà em có bộ lông trắng như tuyết. Mẹ em có đôi môi đỏ như son.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question