image hoi dap
image hoi dap

Đặt 2 – 3 câu về một hoạt động vui chơi mà em thích.

icon-time25/2/2024

Bài 7: Sắc màu

Câu hỏi 3 trang 35 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Đặt 2 – 3 câu về một hoạt động vui chơi mà em thích.

Trả lời ngắn gọn

Em thích chơi đánh cầu cùng với bạn bè sau giờ học. Chúng em chia thành hai đội, mỗi đội có hai bạn để đánh thi đấu với nhau và một bạn sẽ làm trọng tài của trận đấu.

Trả lời hay nhất

Chiều nay, sau khi tan học, em ở lại trường chơi bóng đá với các bạn. Chúng em chia thành hai đội, mỗi đội có năm bạn, và có một bạn đứng ra làm trọng tài. Sau khi phân công vị trí, chúng em bắt đầu chơi. Sau một hồi hăng say chạy, chuyền bóng, sút bóng, chúng em vui vẻ ra về.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question