image hoi dap
image hoi dap

Đặt câu Có vị ngữ dùng để giới thiệu.

icon-time27/2/2024

Bài 1: Sự tích bánh chưng, bánh giầy

Câu hỏi 3 trang 43 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đặt câu

a. Có vị ngữ dùng để giới thiệu.

b. Có vị ngữ dùng để nêu hoạt động.

c. Có vị ngữ dùng để nêu tình cảm, cảm xúc.

Trả lời ngắn gọn

a. Mẹ em là bác sĩ

b. Bố em đang trồng cây.

c. Em rất yêu mẹ em.

Trả lời hay nhất

a. Tôi là học sinh lớp 4.

b. Tôi đang làm bài tập tiếng Việt.

c. Tôi rất vui.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question