image hoi dap
image hoi dap

Đặt câu với từ san sẻ

icon-time26/2/2024

San sẻ là động từ dùng để thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ sẻ chia lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. Hãy cùng Topbee Đặt câu với từ san sẻ để mọi người hiểu hơn về từ san sẻ nhé!


San sẻ là gì? 

San sẻ là động từ dùng để thể hiện sự cảm thông, giúp đỡ sẻ chia lẫn nhau cả về vật chất lẫn tinh thần. 


San sẻ là động từ hay tính từ?

San sẻ là động từ


Đồng nghĩa với từ san sẻ

Chia sẻ, san sớt, chia bớt, sẻ chia...

Đặt câu với từ san sẻ

Đặt câu với từ san sẻ 

1. San sẻ tình cảm tình làng nghĩa xóm 

2. Hành trình san sẻ yêu thương 

3. San sẻ gánh nặng cuộc sống 

4. Giúp đỡ san sẻ công việc lẫn nhau 

5. San sẻ những khó khăn cuộc sống 

6. Anh nên san sẻ nỗi buồn

7. Sẽ dễ dàng hơn cho một người nếu có cậu để san sẻ gánh nặng.

8. Giờ đây khu vực 500 triệu người cùng san sẻ tài nguyên nông nghiệp và sản lượng công nghiệp

9. Hãy san sẻ niềm vui cho tôi 

10. Đó chỉ là san sẻ của cải.

Quan Diễm Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question