image hoi dap
image hoi dap

Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

icon-time7/5/2024

Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật


- Tiếp nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chất:

+ Sinh vật thu nhận các chất từ môi trường và vận chuyển các chấtđến các bộ phận trong cơ thể: 

Ví dụ: Về quá trình này là ở thực vật và động vật có xương sống.

 + Ở thực vật: là hấp thụ khí CO2, nước và muối khoáng  sử dụng năng lượng ánh sáng để quang hợp, và các chất hữu cơ được vận chuyển đến các bộ phận khác nhau của cây bằng mạch rây.

 + Ở động vật có xương sống: thức ăn và nước uống được đưa vào hệ tiêu hóa, O2 được hấp thụ nhờ hệ hô hấp và các chất dinh dưỡng được vận chuyển đến các tế bào bằng các hệ tuần hoàn.


- Biến đổi các chất kèm theo chuyển hóa năng lượng ở tế bào 

+ Các chất trong cơ thể sinh vật trải qua quá trình tổng hợp và phân giải để tích luỹ và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống.

- Ví dụ:

+ Thực vật tích luỹ năng lượng từ ánh sáng trong quá trình quang hợp và phân giải chúng trong quá trình hô hấp.

Dấu hiệu đặc trưng của trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng ở sinh vật

+ Động vật hấp thụ và tổng hợp các chất dinh dưỡng từ quá trình tiêu hóa và tích lũy năng lượng 


- Thải các chất vào môi trường

+ Các chất không cần thiết, dư thừa và chất độc hại được bài tiết ra khỏi cơ thể trong quá trình trao đổi chất.

- Ví dụ:

+ Thực vật ngập mặn thời lượng muối thừa qua các mô tiết ở lá.

+ Động vật thải nước tiểu, phân ra khỏi cơ thể qua cơ quan tiêu hoá.


- Điều hòa

+ Quá trình trao đổi chất và chuyển hóa năng lượng được điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của cơ thể thông qua hệ thần kinh hoặc hormone.

Ví dụ: thực vật tổng hợp abscisic add để gây ức chế trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng khi gặp điều kiện khô hạn, và hệ thần kinh sinh dưỡng chi phối quá trình tiêu hóa hấp thụ thức ăn ở người.

Hoàng Như Quỳnh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question