image hoi dap
image hoi dap

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

icon-time22/11/2023

Câu hỏi: 

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

Hướng dẫn trả lời:

Đọc kĩ kiến thức tại mục chính sách đối ngoại trang 47 sách lịch sử địa lý 8 chân trời sáng tạo.

Trả lời:

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc Anh, Pháp, Đức, Mỹ vào cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX:  

+ Tăng cường xâm lược

+ Mở rộng hệ thống thuộc địa.

Dẫn chứng cụ thể:

- Anh có hệ thống thuộc địa rộng lớn nhất thế giới, được gọi là "đế quốc Mặt Trời không bao giờ lặn”. 

Điểm chung trong chính sách đối ngoại của các nước đế quốc là gì?

- Đến năm 1914, hệ thống thuộc địa của Pháp đứng thứ hai trên thế giới.

- Cuối thế kỉ XIX, Mỹ đã thiết lập ảnh hưởng và quyền kiểm soát trên vùng biển Ca-ri-bê (Caribbean), Phi-líp-pin. Năm 1899, Mỹ tuyên bố chính sách "mở cửa", cạnh tranh ảnh hưởng thương mại với các đế quốc khác ở thị trường Trung Quốc.

- Ở Đức, dưới thời Thủ tướng Bi-xmác (Bismarck), chính sách đối ngoại là lập các liên minh, cô lập Pháp. Cuối thế kỉ XIX, Đức tăng cường chạy đua vũ trang, công khai đòi dùng vũ lực chia lại thuộc địa trên thế giới.

Trần Thùy Dương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question