Đoạn văn tổng phân hợp 12 câu cảm nhận trí tuệ của Bắc Bình Vương (sử dụng 1 lời dẫn trực tiếp, 1 tình thái từ)

icon-time25/10/2023

Quang Trung Hoàng đế hay còn gọi là Nguyễn Huệ, danh xưng khác là Bắc Bình Vương là một nhà chính trị, quân sự, một trong 14 vị anh hùng tiêu biểu của dân tộc Việt Nam. Hãy cùng Topbee tìm hiểu qua Đoạn văn tổng phân hợp 12 câu cảm nhận trí tuệ của Bắc Bình Vương để hiểu rõ hơn về ông nhé !


Đoạn văn tổng phân hợp 12 câu cảm nhận trí tuệ của Bắc Bình Vương (sử dụng 1 lời dẫn trực tiếp, 1 tình thái từ)

 

Bài tham khảo mẫu 1

 Bắc Bình Vương là một danh xưng khác của vua Quang Trung hay còn gọi là Nguyễn Huệ. Ông là người có trí tuệ sáng suốt, nhạy bén và là một nhà quân sự có tầm nhìn xa trông rộng, đặc biệt được thể hiện thông qua những lần ông thân chinh lãnh đạo nhân dân ta kháng chiến chống giặc ngoại xâm - quân Xiêm và quân Thanh. Cách ngoại giao khi chiến tranh kết thúc cùng với đó là tài thao lược, dùng binh như thần: Chỉ huy cuộc hành quân thần tốc, việc làm của ông là hành động sáng suốt, giúp thu phục nhân tâm, ai nấy đều phải tâm phục, khẩu phục. Ông dùng trí tuệ và tài năng hơn người của mình để giữ nền hòa bình cho đất nước, cố gắng mang lại ấm no cho cuộc sống của nhân dân. Vua Quang Trung cùng với các tướng sĩ của mình đã đánh một mốc son chói lọi và hào hùng vào trang sử vẻ vang và để lại cho hậu thế chúng những bài học, những kinh nghiệm vô cùng đắt giá trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Đoạn văn tổng phân hợp 12 câu cảm nhận trí tuệ của Bắc Bình Vương

 

Bài tham khảo mẫu 2
 

Bắc Bình Vương là tước hiệu của một số nhân vật lịch sử rất quan trọng ở khu vực Á Đông thời phong kiến, vậy với đất nước Việt Nam ta, thử hỏi ai chính là Bắc Bình Vương đây ? Không ai khác ngoài vua Quang Trung hay còn gọi là Nguyễn Huệ. Với trí tuệ vô cùng nhạy bén, sáng suốt ông đã trở thành một nhà quân sự xuất chúng với tầm nhìn xa trông rộng. Bằng tài năng lãnh đạo tài tình ông đã cùng nhân dân kháng chiến chống giặc ngoại xâm, giành lại hòa bình tự do, mang đến ấm no cho dân tộc. Ông chỉ huy cuộc hành quân thần tốc, khéo léo trong ngoại giao và khả năng dùng binh như thần, người đời phải nể phục trước tài trí của ông. Bằng trí tuệ sáng suốt, tài ba một vị vua văn võ song toàn như ông đã để lại cho hậu thế những trang sử hào hùng, những chiến công vang dội của ông đã trở thành mốc son trong lịch sử dân tộc và trở thành kinh nghiệm cho nhân dân ta trong quá trình xây dựng đất nước.

 

Hứa Ngọc Khánh
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question