image hoi dap
image hoi dap

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu xác định trong câu

icon-time27/2/2024

Bài 7: Bè xuôi sông La

Câu 1 trang 34 sgk Tiếng Việt lớp 4 Tập 2: Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu

a. Xác định vị ngữ của từng câu.

b. Cho biết mỗi vị ngữ tìm được trả lời cho câu hỏi nào?

c. Theo em, vị ngữ cho biết điều gì về sự vật được nêu ở chủ ngữ?

Trả lời

Đọc đoạn văn sau và thực hiện yêu cầu xác định trong câu
Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question