image hoi dap
image hoi dap

Đọc hai đoạn văn dưới đây và cho biết

icon-time22/2/2024

Bài 3: Gieo ngày mới

Câu hỏi 1 trang 21 sgk Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Đọc hai đoạn văn dưới đây và cho biết:

a. Đoạn văn nào giới thiệu ngay câu chuyện chọn kể?

b. Đoạn văn nào dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề có liên quan?

Trả lời hay nhất

a. Đoạn văn giới thiệu ngay câu chuyện chọn kể: Đoạn văn 1

b. Đoạn văn dẫn vào câu chuyện từ một vấn đề liên quan: Đoạn văn 2

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question