image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Ba mét cách mặt đường

icon-time7/6/2024

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Ba mét cách mặt đường chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu

Đọc dữ liệu sau và trả lời câu hỏi:

Ba mét cách mặt đường

Vòm cây ngang cửa sổ

Thế giới riêng của gió

Vũ trụ của loài chim

Và mùa thu đến ở

Đợi mắt người trông lên…

 

Người đương ngồi trên xe

Mải nhìn đèn xanh đỏ

Người đương chen với người

Văng tục và cau có

Chẳng nghe lời của gió

Đâu biết gì cánh chim

Và mùa thu lần lữa

Vẫn đợi người trông lên…

 

Em vội gì thế em

Tìm gì mà hăm hở?

Cả một mùa thu vàng

Cho không nơi cửa sổ

Mà em chẳng đoái hoài

Mà em thường bỏ lỡ

Và ngày thu tàn úa

Rơi buồn theo vết xe…

(Dẫn theo “Đi giữa miền thơ”, Vũ Nho, NXB Văn hóa thông tin HN, 2001, T312)


Đọc hiểu Ba mét cách mặt đường

Câu 1: Văn bản được viết theo thể thơ gì?

Câu 2: Xác định đề tài của văn bản.

Câu 3: Theo tác giả, mùa thu đợi mọi người ở đâu?

Câu 4: Chỉ ra các phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ.

Câu 5: Tìm 04 hình ảnh miêu tả cảnh thiên nhiên trong bài thơ.

Câu 6: Theo tác giả, mọi người có thái độ, cách ứng xử như thế nào trước vẻ đẹp của mùa thu? Hãy tìm trong văn bản những từ ngữ cho anh/ chị nhận thấy điều đó.

Câu 7: Hãy chỉ ra và phân tích tác dụng của phép điệp cấu trúc  ở cuối các khổ trong bài thơ.

Câu 8: Nêu thông điệp mà anh/ chị nhận được từ tác phẩm.

Đọc hiểu Ba mét cách mặt đường

Trả lời câu hỏi

Câu 1:

- Văn bản được viết theo thể thơ: 5 chữ

Câu 2:

- Đề tài của văn bản: mùa thu

Câu 3:

- Theo tác giả, mùa thu đợi mọi người ở: “Ba mét cách mặt đường/Vòm cây ngang cửa sổ”

Câu 4:

- Các phương thức biểu đạt được sử dụng trong bài thơ: biểu cảm, miêu tả, tự sự

Câu 5:

- 4 hình ảnh miêu tả cảnh thiên nhiên trong bài thơ: vòm cây ngang cửa sổ, gió, chim, cả một mùa thu vàng, ngày thu tàn úa

Câu 6:

- Theo tác giả, mọi người có thái độ, cách ứng xử trước vẻ đẹp của mùa thu: thờ ơ/ dửng dưng/ vô tình/ bàng quan/ hờ hững/ không để ý…

Câu 7:

- Văn bản sử dụng phép điệp cấu trúc: Và … thu…

- Tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong văn bản:

+ Gợi hình, gợi cảm cho câu thơ

+ Tạo tính liên kết, tạo nhịp điệu cho câu thơ

+ Tác giả dường như muốn nhấn mạnh, làm nổi bật vẻ đẹp, sự hữu tình của mùa thu và sự vô tình của con người

Câu 8:

- Thông điệp mà em rút ra được từ tác phẩm: Vẻ đẹp của cuộc sống có trong những điều rất giản đơn và gần gũi, hãy mở rộng tâm hồn đón nhận, tận hưởng, ta sẽ thấy hạnh phúc.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question