image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu bài thơ Chỉ một tấm lòng Lê Minh Quốc (dân tin cậy các anh) (2 đề)

icon-time25/4/2024

Hướng dẫn trả lời 2 đề Đọc hiểu bài thơ Chỉ một tấm lòng Lê Minh Quốc (dân tin cậy các anh) tự luận chi tiết giúp bạn ôn luyện đề thi Ngữ văn Đọc hiểu đạt kết quả cao


Nội dung bài Chỉ một tấm lòng Lê Minh Quốc (dân tin cậy các anh)

Đọc văn bản sau: 
“dân tin cậy các anh

như núi như sông như rừng như nước

như tình yêu như gỗ hóa trầm

như hạt lúa như ngọn rau ngọn cỏ

như bí bầu khoai sắn bốn ngàn năm

sát cánh chung vai

dắt dìu nhau

dẫu gập ghềnh

dẫu lênh đênh

dẫu chông chênh

đi qua vận nước

còn dân là còn nước

dân tin cậy các anh

sắc áo xanh rợp bóng vòm xanh

phận người mong manh

thêm bàn tay ấm

cái kiến con ong

non sông nước Việt

dân với quân như cội với cành

chỉ một tấm lòng”.

[21-8-2021]

(Chỉ một tấm lòng , Lê Minh Quốc, bài đăng trong chuyên mục Văn hóa trên báo Tuổi trẻ online ngày 2/9/2021)


Đọc hiểu Chỉ một tấm lòng Lê Minh Quốc (dân tin cậy các anh) - Đề 1

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ văn bản trên.

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính văn bản trên.

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:

“dân tin cậy các anh

như núi như sông như rừng như nước

như tình yêu như gỗ hóa trầm

như hạt lúa như ngọn rau ngọn cỏ

như bí bầu khoai sắn bốn ngàn năm”

Câu 4: Anh/ chị hiểu như thế nào về ý nghĩa hai câu thơ

“dân với quân như cội với cành

hỉ một tấm lòng”.

Câu 5: Anh/chị rút ra thông điệp gì từ văn bản?

Đáp án

Câu 1: 

- Bài thơ trên được viết theo phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Câu 2:

- Phương thức biểu đạt chính là biểu cảm

Câu 3:

- Biện pháp tu từ: so sánh, liệt kê

+ So sánh: dân tin cậy anh – như núi, sông, rừng, nước, tình yêu, gỗ hóa trầm, hạt lúa, ngọn rau ngọn cỏ, bí bầu khoai sắn.

+ Liệt kê: như núi, sông, rừng, nước, tình yêu, gỗ hóa trầm, hạt lúa, ngọn rau ngọn cỏ, bí bầu khoai sắn

- Tác dụng: gợi liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc về hình ảnh quân và dân ta khăng khít bền chặt. Làm cho đoạn thơ trở nên sinh động hơn, hấp dẫn hơn, giàu giá trị biểu cảm. Nhấn mạnh niềm tin tưởng vào Đảng khi nhân dân đặt hết niềm tin đối với các anh chiến sĩ trong công tác nhiệm vụ.

Câu 4:

- Ý nghĩa hai câu thơ trên: cho thấy quân và nhân dân trước sau như một, tác giả đặt nhân dân và quân nhân có mối quan hệ khẳng khít bền chặt như cột với cành là điều không thể tác rời. Quân nhân cũng từ dân mà thành tạo nên sự gắn bó, thân thiết keo sơn giữa nhân dân với các anh chiến sĩ bộ đội đang công tác nhiệm vụ. Đồng thời cho thấy niềm tin, sự tin tưởng của nhân dânđặt hết sự tự hào lên vai các chiến sĩ bộ đội âm thầm cống hiến đồng lòng hướng về Đất nước chiến thắng đại dịch.

Câu 5:

- Thông điệp: tình quân và dân là một mối quan hệ không bao giờ tách rời như cột với cành, sự khăng khít ấy đã làm khối đoàn kết dân tộc ngày bền chặt hơn.


Đọc hiểu Chỉ một tấm lòng Lê Minh Quốc (dân tin cậy các anh) - Đề 2

Câu 1: Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào?

Câu 2: Theo tác giả, dân tin cậy các anh như những điều gì ?

Câu 3: Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ sau:

"dẫu gập ghềnh

dẫu lênh đênh

dẫu chông chênh"

Câu 4: Anh/chị rút ra bài học gì từ văn bản?

Đáp án

Câu 1:

- Bài thơ trên viết theo thể thơ tự do

Câu 2:

- Theo tác giả, dân tin cậy các anh như:

+ như núi như sông như rừng như nước

+ như tình yêu như gỗ hóa trầm

+ như hạt lúa như ngọn rau ngọn cỏ

+ như bí bầu khoai sắn bốn ngàn năm

Câu 3:

- Biện pháp tu từ: điệp ngữ “dẫu”

- Tác dụng: gợi liên tưởng, tưởng tượng cho người đọc thấy được những khó khăn, thử thách, việc lặp lại từ “dẫu” như thể hiện sự dồn dập hối hả, liên tục của những khó khăn thử thách mà con người sắp phải trải qua. Nhấn mạnh một điều dẫu có khó khăn, trông gai thế nào thì con người cũng vượt qua được. Đồng thời tăng sự sinh động cho câu thơ, gợi cảm, nhịp điệu câu thơ logic mạch lạc.

Câu 4:

- Bài học từ văn bản: cho ta thấy vai trò của dân và quân nhân như một tất cả mọi người dù là ai cũng cùng chung tay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Kim Nhung
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question