image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu bài thơ Chúng con chiến đấu cho người sống mãi (2 đề)

icon-time10/4/2024

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu bài thơ Chúng con chiến đấu cho người sống mãi (Hà Nam) trắc nghiệm và tự luận chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các Đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu


Nội dung bài Chúng con chiến đấu cho người sống mãi (Hà Nam)

Đất nước

Của thơ ca

Của bốn mùa hoa nở

Đọc trang Kiều tưởng câu hát dân gian

Nghe xôn xao trong gió nội mây ngàn

Đất nước

Của những dòng sông

Gọi tên nghe mát rượi tâm hồn


Ngọt lịm những giọng hò xứ sở

Trong sáng như trời xanh, mượt mà như nhung lụa

Đất nước

Của những người mẹ

Mặc áo thay vai

Hạt lúa củ khoai

Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu

Đất nước

Của những người con gái con trai

Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép


Xa nhau không hề rơi nước mắt

Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt

(Nam Hà – Chúng con chiến đấu cho Người sống mãi Việt Nam ơi! Trường Sơn – Đường khát vọng, NXB Chính trị quốc gia, 2009


Đọc hiểu Chúng con chiến đấu cho người sống mãi (Tự luận) - Đề 1

Câu 1: Xác định thể thơ của đoạn trích.

Câu 2: Xác định phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ.

Câu 3: Trong đoạn trích, tác giả đã dùng những hình ảnh nào để nói về đất nước?

Câu 4: Chỉ ra và nêu tác dụng của một biện pháp tu từ trong đoạn thơ sau:

“Đất nước

Của những người con gái con trai

Đẹp như hoa hồng, cứng như sắt thép”

Câu 5: Nêu tác dụng của việc sử dụng điệp từ “đất nước” trong đoạn trích trên.

Trả lời

Câu 1

Đoạn trích trên được viết theo thể thơ Tự do

Câu 2: 

Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong đoạn thơ trên là Biểu cảm

Câu 3:

Trong đoạn trích, tác giả đã dùng những hình ảnh để nói về đất nước là: dòng sông, những người mẹ, những người con gái, con trai, thơ ca, bốn mùa hoa nở.

Câu 4: 

Đoạn thơ trên sử dụng những biện pháp tu từ: so sánh và liệt kê: đất nước ( con gái, con trai)  “ đẹp như hoa hồng” “ cứng như sắt thép”

Những biện pháp tu từ này có tác dụng :

+ Nhấn mạnh vẻ đẹp của người dân, tuổi trẻ Việt Nam đẹp từ ngoại hình bên ngoài đến tính cách, cứng rắn, kiên cường

+ Làm cho câu thơ trở nên sinh động, giàu hình ảnh, hấp dẫn người đọc.

+ Tác giả thể hiện sự tự hào, ngợi ca đối với con người, tuổi trẻ đất Việt.

Câu 5: 

Việc sử dụng điệp từ “đất nước” trong đoạn trích trên 4 lần có tác dụng nhấn mạnh vẻ đẹp đất nước, của tuổi trẻ đất nước. Là sự bất khuất, kiên cường của những người mẹ Việt Nam anh hùng. Cách điệp từ như vậy làm cho lời thơ trở nên sinh động, hấp dẫn người đọc, tác giả cũng thông qua đây thể hiện tinh thần yêu nước, tự hào ngợi ca quê hương Việt Nam.


Đọc hiểu Chúng con chiến đấu cho người sống mãi (Tự luận) - Đề 2

Câu 1: Xác định phong cách ngôn ngữ văn bản trên.

Câu 2: Trong đoạn thơ, tác giả cảm nhận vẻ đẹp của đất nước từ những phương diện nào?

Câu 3: Nêu cảm nhận của anh/ chị về hình ảnh người mẹ Việt Nam trong chiến tranh qua đoạn thơ:

“Đất nước

Của những người mẹ

Mặc áo thay vai

Hạt lúa củ khoai

Bền bỉ nuôi con, nuôi chồng chiến đấu”

Câu 4: Từ đoạn trích, hãy nêu suy nghĩ của anh/chị về trách nhiệm đối với quê hương, đất nước của tuổi trẻ hôm nay

Trả lời

Câu 1: 

Văn bản trên sử dụng phong cách ngôn ngữ Nghệ thuật

Câu 2: 

 Trong đoạn thơ, tác giả cảm nhận vẻ đẹp của đất nước từ những phương diện như văn hóa, địa lý, lịch sử, thiên nhiên, truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm.

Câu 3:

Hình ảnh người mẹ Việt Nam trong chiến tranh là hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng kiên cường, bất khuất. Là người mẹ tảo tần, nghèo khó “ mặc áo thay vai”, mẹ tảo tần chịu khó,tảo tần dù nghèo khó cũng chắt chiu nuôi con, nuôi chồng “ hạt lúa, củ khoai/ bền bỉ nuôi con, nuôi chồng” . Qua những dòng thơ trên, hình ảnh người mẹ Việt Nam anh hùng được thể hiện một cách thật cảm động, tuy nghèo khó, vất vả nhưng kiên cường, dám hy sinh nuôi con, nuôi chồng chiến đấu.

Câu 4: 

Từ đoạn trích trên đã khiến em có những suy nghĩ về trách nhiệm của bản thân đối với quê hương, đất nước hôm nay. Các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh thân mình, xả thân để giành lại nền độc lập, tự do cho quê hương, chính vì vậy tuổi trẻ hôm nay phải có trách nhiệm kế thừa, giữ gìn và phát triển đất nước. Tuổi trẻ phải ra sức học tập, rèn luyện, cống hiến hết mình cho công cuộc bảo vệ đất nước để góp phần thúc đẩy đất nước giàu mạnh. Cùng đó phải biết yêu thương đồng bào, chia sẻ tình thương đến mọi người, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc. 

Ngọc Hương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question