image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu bạn đến chơi nhà trắc nghiệm

icon-time6/12/2023

"Bạn đến chơi nhà" là một tác phẩm đầy sự hóm hỉnh của Tam Nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến. Hãy cùng Topbee trả lời những câu hỏi đề Đọc hiểu bạn đến chơi nhà trắc nghiệm nhé!

Đọc văn bản sau và trả lời câu hỏi:

Đã bấy lâu nay, bác tới nhà, 
Trẻ thời đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu nước cả, khôn chài cá,
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

(Ngữ văn 7, tập một, trang 104, NXB Giáo dục, 2012)


Đọc hiểu bạn đến chơi nhà trắc nghiệm

Câu 1. “Bạn đến chơi nhà” của Nguyễn Khuyến được viết theo thể thơ nào?

A. Thất ngôn bát cú 

B. Thất ngôn bát cú Đường luật

C. Tự do

D. Song thất lục bát

Câu 2. Trong những bài thơ sau có bài thơ nào có thể loại giống với bài thơ trên?

A. Bài ca Côn Sơn (Côn Sơn ca)

B. Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà)

C. Qua Đèo Ngang

D. Chinh phụ ngâm

Câu 3. Trong các câu thơ sau, câu nào là thành ngữ?

A. Ao sâu nước cả

B. Mướp đương hoa

C. Đầu trò tiếp khách

D. Cải chửa ra cây

Câu 4. Từ nào sau đây đồng nghĩa với từ “cả” trong câu “Ao sâu nước cả khôn chài cá”

A. Rộng

B. To

C. Lớn

D. Dồi dào

Câu 5. Từ câu thơ thứ hai đến câu thơ thứ sáu, tác giả phân trần về sự thiếu thốn vật chất trong cuộc sống của mình nhằm mục đích gì?

A. Miêu tả cuộc sống khốn khó của mình

B. Giãi bày về nỗi khổ khi cuộc sống không được no đủ

C. Diễn đạt một cách dí dỏm tình cảm chân thành, sâu sắc về lí do vì sao không thể tiếp đãi bạn một cách chu đáo

D. Không muốn tiếp đãi bạn mình

Câu 6. Nhận xét về tình bạn của tác giả Nguyễn Khuyến trong bài thơ “Bạn đến chơi nhà”?

A. Tình bạn nghèo nàn, thiếu thốn đủ đường

B. Tình bạn chân thành, thắm thiết, trong sáng, không màng tới vật chất

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Đọc hiểu bạn đến chơi nhà trắc nghiệm

Trả lời Đọc hiểu bạn đến chơi nhà trắc nghiệm

Câu 1. A => Tám câu thơ, mỗi câu bảy chữ.

Câu 2. C => Tám câu thơ, mỗi câu bảy chữ.

Câu 3. A => Thành ngữ “Ao sâu nước cả”.

Câu 4. C => “cả” đồng nghĩa với từ lớn.

Câu 5. C => Dựa trên những câu trả lời hóm hỉnh của tác giả khi được giãi bày với bạn mình lí do vì sao không thể tiếp đãi bạn một cách chu đáo.

Câu 6. B => Dù chẳng có mâm cao cỗ đầy, cũng chẳng có những điều đơn giản nhất như trầu cau thế nhưng họ vẫn vui vẻ và khăng khít với nhau.

Hoàng Thùy Phương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question