image hoi dap
image hoi dap

Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công

icon-time13/3/2024

Trả lời câu hỏi Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công chính xác nhất, bám sát cấu trúc chấm điểm của các đề thi Ngữ văn phần Đọc hiểu

Nội dung văn bản Chúng ta ai cũng khao khát thành công

“Chúng ta ai cũng khao khát thành công. Tuy nhiên mỗi người định nghĩa thành công theo cách riêng. Có người gắn thành công với sự giàu có về tiền bạc, quyền lực, tài cao học rộng; có người lại cho rằng có một gia đình êm ấm, con cái nên người là thành công...vv. Chung qui lại, có thể nói thành công là đạt được những điều mong muốn, hoàn thành mục tiêu của mình.

Nhưng nếu suy ngẫm kỹ, chúng ta sẽ nhận ra rằng thật ra câu hỏi quan trọng không phải là “Thành công là gì?” mà là “Thành công để làm gì?”. Tại sao chúng ta khát khao thành công? Suy cho cùng, điều chúng ta muốn không phải bản thân thành công mà là cảm giác mãn nguyện và dễ chịu mà thành công mang lại, khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình. Chúng ta nghĩ rằng đó chính là hạnh phúc. Nói cách khác, đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.

Quan niệm cho rằng thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng.

Bạn hãy để hạnh phúc trở thành nền tảng cuộc sống, là khởi nguồn giúp bạn thành công hơn chứ không phải điều ngược lại! Đó chính là “bí quyết” để bạn có một cuộc sống thực sự thành công.”

   (Theo: http://songhanhphuc.net/tintuc)


Đề Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công - Đề số 1 (Trắc nghiệm)

Câu 1. Văn bản trên thuộc thể loại nào?

A. Văn bản nghị luận

B. Văn bản thông tin

C. Hành chính công vụ

D. Ý kiến khác

Đáp án: A. Văn bản nghị luận

Giải thích: Dựa vào định nghĩa văn bản nghị luận

Văn bản nghị luận bàn về một vấn đề, một hiện tượng đời sống, các tư tưởng hay một tác phẩm văn học bằng việc đưa ra các luận điểm, luận chứng, luận cứ để lập luận và chứng minh cho vấn đề nêu ra được sáng tỏ.

Văn bản đã cho bàn về bí quyết để thành công

Câu 2. Chỉ ra đích cuối cùng mà con người hướng tới trong cuộc sống qua đoạn trích.

A. Niềm vui

B. Thành công

C. Hạnh phúc

D. Tiền bạc

Đáp án: C. Hạnh phúc

Giải thích:

Đọc nội dung đoạn 2 trong đoạn trích: Nói cách khác, đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.

Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công - Đề số 1 (Tự luận)

Câu 3. Theo tác giả, điều nào quan trọng hơn: “Thành công là gì?” hay “Thành công để làm gì?”

- Theo tác giả, điều quan trọng hơn là “Thành công để làm gì?”

Bởi theo tác giả, cái đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.

Câu 4. Vì sao tác giả cho rằng: Quan niệm thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, ảo tưởng?

- Vì thành công không phải lúc nào cũng đi liền với hạnh phúc bởi thực tế biết bao người giàu, nổi tiếng, thành công hơn người vẫn bất hạnh, trầm cảm, thậm chí bế tắc đến độ tìm đến cái chết.

Câu 5. Anh/chị có đồng tình với quan niệm “Hạnh phúc là nền tảng cuộc sống” không? Vì sao?

- Em đồng tình với quan niệm “Hạnh phúc là nền tảng cuộc sống”.

- Vì:

+ Hạnh phúc giúp chúng ta có động lực làm việc

+ Hạnh phúc làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ, lạc quan, ý nghĩa hơn

+ Hạnh phúc giúp tạo ra mối quan hệ tốt hơn với người khác, cải thiện mối quan hệ

Câu 6. Anh/chị hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) trình bày suy nghĩ của bản thân về mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc.

- Dưới đây là một số gợi ý viết đoạn văn trình bày suy nghĩ của bản thân về mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc

+ Giải thích khái niệm về thành công và hạnh phúc. Từ đó, nêu mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc

+ Bàn về mối quan hệ giữa thành công và hạnh phúc:

Thành công có giúp ta hạnh phúc không?

Hạnh phúc có giúp ta thành công không?

Tuy nhiên, cũng có những người thành công mà không hạnh phúc hoặc họ hạnh phúc nhưng họ chưa thành công

+ Bài học rút ra: Chúng ta phải biết trân trọng hạnh phúc và cố gắng nỗ lực từng ngày để đi đến thành công. Trong cuộc sống, rất cần hai yếu tố hạnh phúc và thành công

+ Liên hệ bản thân

Đọc hiểu Bản lĩnh là khi bạn dám nghĩ, dám làm

Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công

Đáp án Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công - Đề số 2 (Trắc nghiệm)

Câu 1. Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là gì?

A. Tự sự

B. Miêu tả

C. Nghị luận

D. Biểu cảm

Đáp án: C. Nghị luận

Giải thích: Văn bản có đưa ra vấn đề cần nghị luận cụ thể ( đó là bàn về thành công) và có đưa ra lí lẽ về mối quan hệ hai chiều giữa thành công và hạnh phúc

Câu 2. Theo văn bản, thành công là gì?

A. Thành công là đạt được những điều mong muốn, hoàn thành mục tiêu của mình.

B. Thành công là sự giàu có về tiền bạc, quyền lực, tài cao học rộng.

C. Thành công là có một gia đình êm ấm, con cái nên người.

D. Thành công là được làm những gì mình muốn.

Đáp án: A. Thành công là đạt được những điều mong muốn, hoàn thành mục tiêu của mình.

Giải thích:

Nội dung đoạn 2:  Suy cho cùng, điều chúng ta muốn không phải bản thân thành công mà là cảm giác mãn nguyện và dễ chịu mà thành công đem lại, khi chúng ta đạt được mục tiêu của mình

Câu 3. Đoạn (2) được triển khai theo kiểu đoạn văn nào?

A. Diễn dịch

B. Quy nạp

C. Song song

D. Kết hợp

Đáp án: B. Quy nạp

Giải thích:

- Đoạn quy nạp là đoạn văn được trình bày cụ thể chi tiết từ nhỏ đến lớn, từ các ý rất chi tiết đến ý khái quát hơn, từ ý luận cứ cụ thể đến luận điểm bao trùm.  Do đó mà nằm ở cuối đoạn văn thường là các câu chủ đề khái quát.

- Câu kết đoạn của đoạn trích nằm ở cuối câu: Đó chính là “bí quyết” để bạn có một cuộc sống thực sự thành công.

Câu 4. Nội dung chính của đoạn (2) là gì?

A. Mục đích của sự thành công

B. Bí quyết để có một cuộc sống thành công

C. Vai trò của thành công

D. Giải thích thành công là gì

Đáp án:  B. Bí quyết để có một cuộc sống thành công

Giải thích:

Để có một cuộc sống thành công, bí quyết giúp bạn đó chính là hạnh phúc: 'Bạn hãy để hạnh phúc trở thành nền tảng cuộc sống, là khởi nguồn giúp bạn thành công hơn chứ không phải điều ngược lại".


Đề Đọc hiểu Chúng ta ai cũng khao khát thành công - Đề số 2 (Tự luận)

Câu 5. Theo tác giả, điều nào quan trọng hơn: thành công là gì hay thành công để làm gì?

- Theo tác giả, thành công để làm gì quan trọng hơn vì cái đích cuối cùng mà chúng ta nhắm tới thật ra là hạnh phúc, còn thành công chỉ là phương tiện.

Câu 6. Phép liên kết nào được sử dụng trong đoạn (1), nêu tác dụng.

- Phép liên kết:

+ Phép nối: Tuy nhiên

+ Phép lặp: Thành công

- Tác dụng:

+ Làm tăng sức biểu đạt cho đoạn văn.

+ Giúp người đọc hiểu được định nghĩa của sự thành công.

Câu 7. Theo em, vì sao tác giả cho rằng: quan niệm thành công hơn sẽ giúp chúng ta hạnh phúc hơn chỉ là sự ngộ nhận, là ảo tưởng?

- Vì trên thực thế có rất nhiều người thành công mà họ không có hạnh phúc. Nhưng có những người hạnh phúc mà họ không thành công. Những người đó họ vẫn vui vẻ, lạc quan, có cái nhìn tích cực về cuộc sống hơn là người không có hạnh phúc. Người không có được hạnh phúc sẽ thấy cuộc sống trở nên mất đi ý nghĩa.

Câu 8. Em có đồng tình với quan niệm Hạnh phúc là nền tảng cuộc sống, là khởi nguồn giúp bạn thành công hơn chứ không phải điều ngược lại không? Vì sao?

- Em đồng ý với quan niệm. Vì

+ Hạnh phúc giúp chúng ta có động lực làm việc và đối mặt với những khó khăn thách thức của cuộc đời

+ Hạnh phúc làm cho cuộc sống trở nên vui vẻ, lạc quan, ý nghĩa hơn

+ Hạnh phúc giúp tạo ra mối quan hệ tốt hơn với người khác, cải thiện mối quan hệ

Ngọc Hương
Đánh giá bài viết
Đặt câu hỏi
icon-make-question icon-make-question